• 070-7356220
  • kontakt@nkpgraggare.nu

Vår Styrelse och Medarbetare..

Krax : President. Grundare och klubbens IT-expert.. Administratör på Webb och FB sidorna.
Mejl : krax63@nkpgraggare.nu
Johnny : Vice President. Redaktör/Moderator på Webb och FB sidorna. Mejl : johnny@nkpgraggare.nu
Gabby : Sekreterare.
Mejl : gabby56@nkpgraggare.nu
Catarina : T.F.O Kassör.
Mejl : catarina@nkpgraggare.nu
Groffy : Styrelseledamot. Grundare och ansvarig
för Webb samt FB sidorna.
Mejl : groffy@nkpgraggare.nu

Stephan : Styrelseledamot.
Mejl : stephan@nkpgraggare.nu
Zuzana : Suppleant.
Mejl : zuzana@nkpgraggare.nu
Rulle : Suppleant.
Mejl : rulle@nkpgraggare.nu
Anders : Suppleant med speciellt uppdrag.
Mejl : anders58@nkpgraggare.nu

Mats : Valberedare 1 & Sammankallande.
Emejl : mats@nkpgraggare.nu