Medlemsbilar

Johnny ”Jonte” och Catarina sin Ford Fairlane Convertible -68.

Håkan och Gittan sin Dodge Coronet Lancer 8 Series D66 -57.